Giriş ve Tanıtım

Uygulamanın Amaç ve Kapsamı

OzzyTimeTables, özellikle üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları için haftalık ders programı ve sınav takimi hazırmak için tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulamanın öne çıkan özellikleri şu şekildedir;


 • Fakülte, Yüksekokul ve  Meslek Yüksekokulları için tasarlanmıştır
 • Sürükle – Bırak yöntemiyle kolay kullanım sağlamaktadır
 • Kolayca HTML, Word, Excel, PDF dosya formatlarında çıktı alınabilmektedir
 • Microsoft Excel ile entegrasyon. Verilerinizi kolayca girebilir ya da alabilirsiniz.
 • Raporlama için tek tek ya da toplu çıktı alma ya da yazdırma seçenekleri vardır
 • Öğretim elemanları ve derslikler için gün ve saat bazında koşullar tanımlanabilmektedir
 • Program hazırlarken, Öğretim elemanı, Sınıf ve Dersliklerin duruuna hızalıca bakılabilemktedir
 • Çakışma durumlarına izin verilmemektedir. Örneğin, aynı öğretim elemanının derslerini aynı gün ve saate yerleştimenize izin verilmez.
 • Derslik kapasiteleri ve derslere öğrenci sayıları girildiğinde, dersliklerin doluluk oranını gösterir ve derslik planlamalarında kolaylık sağlar.
 • Sınav takvimi programlarında, derslik mevcutlarını minimum derslik olacak şekilde otomatik atar.
 • Otomatik güncelleme ile yeni sürüm çıktığında kolayca denetleyebilir ve yeni sürüme yükseltebilirsiniz.

Gereksinimler

İşletim Sistemi

Uygulama Microsoft Windows işletim sistemleri için tasarlanmış olup, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ve Windows 11 İşletim sistemlerinde çalışabilmektedir.

Ek Gereksinimler

Ayrıca uygulamanın çalışabilmesi için Microsoft .Net Framework 4.8 yüklü olmalıdır. Eğer yüklü değilse, kurulum dosyası sizi ilgili kurulum sayfasına yönlendirecektir.

Microsoft Office

Raporlarda Word ve Excel çıktıları alabilmek için bilgisayarınızda Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2021, Microsoft Office 365 sürümlerinden biri yüklü olmalıdır. Eğer herhangi Microsoft Office ürününe sahip değilseniz, sadece Word ve Excel formatlarında rapor çıktısı alamazsınız, uygulamanın diğer kullanım fonksiyonları herhangi kısıtlama olmaksızın çalışmaya devam edecektir.

Kavramlar

Uygulama kullanılan kavramların kısa açıklaması şu şekildedir;


Uygulama: Kullanmakya olduğunuz OzzyTimetables bilgisayar yazılımı.


Program, Tablo: Hazırlamakta olduğunuz Haftalık Ders Programı ya da Sınav takvimi


Bölüm / Program: Sınıfların bağlı olduğu bir üst birimdir. Ders tanımları Bölüm / Program için yapılmaktadır. Dolayısıyla, farklı ders müfredatına sahip her bir birim için ayrı bir bölüm/program tanımlaması yapılmalıdır. 


Sınıf: Bir bölüm/programa bağlı olarak öğrenim gören öğrenci topluluklarıdır. Her sınıf, bir bölüm/programa bağlıdır. Sınıfları birbirinden ayıran unsurlar, Yıl ve İkinci Öğretim olma durumlarıdır. Ancak şublari ifade edebilmek için Yılı ve İkinci Öğretim durumu aynı olan sınıflar da tanımlanabilmektedir (örn. Adalet 1-A, Adalet1-B gibi)


Ders: Dersler, bölümler/programlar için tanımlanır ve o bölüme/programa bağlı olan tüm sınıflarda listelenir. 


Derslik: Derslerin ya da sınavların yapıldığı fiziksel mekanlardır. 


Öğretim Elemanı: Dersi veren kişilerdir. Öğretmen, Öğretim Elemanı, Öğretim Görevlisi, Öğretim Üyesi, Okutman gibi kişileri ifade eder. 


Gözetmen: Sınavlarda görevli kişileri ifade eder.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator