OzzyTimeTables v1.03 Yayınlandı

ott48 Sınav takviminde, bir sınavın günü ya da saati değişirildiğinde, daha önce atanmış olan derslik ve gözetmenler otomatik olarak iptal edildi. Zira yeri değişen sınav, yeni saatindeki derslik ve gözetmenlerle çakışabilmektedir. Dolayısıyla yeri değişen sınavın artık derslik ve gözetmenlerini yeniden atamak gerekecektir.

Bunun yanında, sınav takvimi hazırlarken gözetmenliklerin dağılımını takip edebilmek için iki yeni kriter eklenmiştir. Bunlardan biri orandır. Oran, bir öğretim elemanının, sınav haftası boyunca yaptığı gözetmenlik sayısının kullandığı gözetmen sayısına yüzde cinsinden oranıdır. yani, %100 orana sahip bir öğretim elemanı, kendi sınavlarında kullandığı gözetmen sayısı kadar başka sınavlarda gözetmenlik yapmış demektir. %100’den küçük değerler, kullandığından daha az gözetmenlik yaptığını, %100’den büyük değerler ise kullandığından daha fazla gözetmenlik yaptığı anlamına gelmektedir.

Diğer bir ölçüt ise Eşitlik oranı eklenmiştir. Bu oran ise, bir öğretim elenanının yaptığı gözetmenlik sayısının, tüm öğretim elemanlarının yaptığı gözetmenlik sayısının moduna oranıdır. Eşitlik ölçütünü kullanmak isterseniz, %100 oranı, herkesin eşit miktarda gözetmenlik yaptığını göstermektedir. %100’den küçük değerler, herkesten az, %100’den büyük değerler ise herkesten fazla gözetmenlik yaptığını gösterir. Bu hesaplamalara, hiç gözetmenliği olmayan kişiler dahil edilmemiştir.

OzzyTimeTables v1.03 sürümünü İndir sayfasından indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir