OzzyTimeTables 1.05 Yayınlandı

ott48 OzzyTimeTables 1.05 Versiyonunu İndir sayfasından indirebilirsiniz.

Bu sürümde yapılan düzetmeler ve değişiklikler ;

 • Yeni tablo oluştururken verilerin ilk defa girilmesi kolaylaştırıldı. Eğer verilerinizi ilk defa girecekseniz, bu verileri Excel tablolarında programdaki formata uygun olarak önceden hazırlayıp, Yeni Tablo seçeneği ile açılan penceredeki tablolara ilk hücreyi tıklayıp Yapıştır komutu ile topluca yapıştırabilirsiniz.
 • Aynı sınıfın aynı gün ve saatine birden fazla ders koyabilme özelliği eklendi. Böylece, örneğin iki farklı seçmeli dersi seçen aynı sınıfın öğrencileri için artık aynı gün ve saate her iki dersi birden koyarak programa ekleyebileceksiniz. Bunun için sadece bir dersin üzerine başka bir ders koymanız yeterli olacak. Bir hücre içerisinde her iki ders ayrı ayrı görünecektir. (önceki sürümlerde bu mümkün değildi.)
 • Tabloyu büyütme / küçültme özelliği eklendi. İster araç çubuğundaki butonlar ile, isterseniz CTRL + fare tekerleği ile büyütme küçültme yapabilirsiniz.
 • Ortak ders tanımlamalarında ortaya çıkan hatalar düzeltildi.
 • Artık programdan bir dersi kaldırmak için soldaki kutucuğa sürüklemek yerine sadece dersi seçip basitçe “delete” tuşuna basarak atamayı kaldırabilir ve dersi soldaki kutucuğa gönderebilirsiniz.
 • Hız ön görünüm için fare imlecini tablonun üst sol köşesindeki göz simgesinin üzerine getirmeniz yeterli. Açılan pencereyi sabitlemek için bu hücreye tıklayın.
 • Ayrıca sınav programı hazırlamada hızlı öngörünüm ve gözetmenlik yükleri için iki ayrı görünüm penceresini yine tablonun üst sol köşesindeki göz ve terazi simgelerinin üzerine  fare imlecini getirerek bakabilirsiniz.
 • Ders atama ekranında klavyede sayısal tuşlara basarak mevcut girmede klavyenin numerik bölümü çalışmıyordu. Bu düzeltildi.
 • Bunlarında dışında, daha küçük çaplı başka hata  düzetmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

OzzyTimeTables 1.04 Yayınlandı

ott48 OzzyTimeTables 1.04 Versiyonunu İndir sayfasından indirebilirsiniz. Yeni sürümü yüklemeden önce eski bir sürüm yüklüyse kaldırmanız tavsiye edilir. Bu sürümde sadece bazı hataların giderilmesi ve birtakım iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu sürümde yapılan düzetmeler ve değişiklikler ;

 • Öğretim Elemanı bazında yerleştirme yaparken derslerin hangi sınıfa ait olduğu açıkça belli olmuyordu. Ders adının yanına, ait olduğu sınıfın rumuzu eklendi.
 • Soldaki kutuya boşken tıklayıp tablo üzerinde sürüklendiğinde verdiği hata düzeltildi.
 • Bilgi girişlerinde boş ya da hatalı bilgi girilmesi durumunda kullanıcı uyarılarak eksik ve hatalı bilgi ile devam edilmesi önlendi.
 • Daha önceki sürümlerde işlevsel olarak çalışmadığı halde Yerleştir menüsünde yanlışlıkla tıklanabilir durumda olan Tümünü Yerleştir, Derslikleri Yerleştir ve Gözetmenleri Yerleştir seçenekleri seçilemez duruma getirilmiştir. Bu özellikler tamamlandığında ilerleyen sürümlerde aktif hale getirilecektir.
 • Ders tanımlama penceresindeki Ortak Ders Yap seçeneği ile girilen derslerin durumu düzeltildi. Artık Ortak ders yaptığınız dersler (kısacası, bölümü olmayan dersler) tüm sınıflarda listelenmektedir.
 • Bunlarında dışında, daha küçük çaplı başka hata  düzetmeleri ve iyileştirmeler yapıldı.

OzzyTimeTables v1.03 Yayınlandı

ott48 Sınav takviminde, bir sınavın günü ya da saati değişirildiğinde, daha önce atanmış olan derslik ve gözetmenler otomatik olarak iptal edildi. Zira yeri değişen sınav, yeni saatindeki derslik ve gözetmenlerle çakışabilmektedir. Dolayısıyla yeri değişen sınavın artık derslik ve gözetmenlerini yeniden atamak gerekecektir.

Bunun yanında, sınav takvimi hazırlarken gözetmenliklerin dağılımını takip edebilmek için iki yeni kriter eklenmiştir. Bunlardan biri orandır. Oran, bir öğretim elemanının, sınav haftası boyunca yaptığı gözetmenlik sayısının kullandığı gözetmen sayısına yüzde cinsinden oranıdır. yani, %100 orana sahip bir öğretim elemanı, kendi sınavlarında kullandığı gözetmen sayısı kadar başka sınavlarda gözetmenlik yapmış demektir. %100’den küçük değerler, kullandığından daha az gözetmenlik yaptığını, %100’den büyük değerler ise kullandığından daha fazla gözetmenlik yaptığı anlamına gelmektedir.

Diğer bir ölçüt ise Eşitlik oranı eklenmiştir. Bu oran ise, bir öğretim elenanının yaptığı gözetmenlik sayısının, tüm öğretim elemanlarının yaptığı gözetmenlik sayısının moduna oranıdır. Eşitlik ölçütünü kullanmak isterseniz, %100 oranı, herkesin eşit miktarda gözetmenlik yaptığını göstermektedir. %100’den küçük değerler, herkesten az, %100’den büyük değerler ise herkesten fazla gözetmenlik yaptığını gösterir. Bu hesaplamalara, hiç gözetmenliği olmayan kişiler dahil edilmemiştir.

OzzyTimeTables v1.03 sürümünü İndir sayfasından indirebilirsiniz.