OzzyTimeTables 2.02 Yayınlandı  01 Ağustos 2022

OzzyTimeTables 2.02 sürümünde yeni özellikler eklenmiş ve bazı hatalar giderilmiştir. Bunun dışında küçük iyileştirmeler ve küçük tasarım değişiklikleri yapılmıştır.

Bu sürümdeki yenilikler ve hata düzeltmeleri:
----------------------------------------------------------
+ Tüm veri girişlerine Excel'den toplu veri aktarımı seçenekleri eklendi.
+ Tüm Tablo verilerinin Excel dosyasına aktarılmasını sağlayan seçenek eklendi.
+ Tüm Program Tablosunun Excel dosyasına aktarılmasını sağlayan seçenek eklendi.
+ Ders listesinde herhangi sınıfa atanmamış ve açıkta kalan dersleri listeleyen seçenek eklendi.
+ Raporlarda Ders Yükü çıktılarında ortak derslerin saatleri, aynı ders saati olacak şekilde düzeltildi
+ Raporlarda Ders Atamaları sayfasında toplamlar kaldırıldı (çünkü ortak dersler burada hesaba katılmıyordu)
+ Raporlara belirli saatlerdeki öğrenci sayılarını gösteren Öğrenci Yoğunluk Haritası raporu eklenmiştir.
+ Derslere mevcut sayı girişinde Enter tuşuna ya da Esc tuşuna basıldığında dersler penceresinin kapanması hatası düzeltildi.
+ Artık tüm veri listeleri alfabetik ya da mantıksal olarak olması gerektiği şekilde sıralanarak listelenmektedir.


OzzyTimeTables 2.01 Yayınlandı  02 Nisan 2022

OzzyTimeTables 2.01 sürümünde sadece bir kaç küçük düzeltme yapılmıştır.

Bu sürümdeki Yenilikler:
---------------------------------------
+ Boş listede ilk yeni derslik oluşturulurken ortaya çıkan hata düzeltildi.
+ Derslik listesindeki son derslik silindiğinde ortaya çıkan hata düzeltildi.
+ Çoklu ders atanmış bir hücreden dersin biri kaldırıldığında hücre yenilenmiyor hatası düzeltildi.
+ Dersler listesinde, o anda üzerinde çalışılan dönemi gösteren metin eklendi.


  1